Concursos

BASES LEGALS CONCURS

PODEN PARTICIPAR TOTA PERSONA MAJOR D’EDAT QUE CONSTI COM A SEGUIDOR DE LA PÀGINA DE FACEBOOK DE HIT103 I QUE  COMPARTEIXI LA PUBLICACIÓ DEL SORTEIG ABANS DEL DIA QUE ES REALITZARÀ EL SORTEIG DEL PREMI.

ELS CONCURSANTS NOMÉS PODRAN PARTICIPAR-HI AMB UN ÚNIC PERFIL D’USUARI, RESERVANT-SE AQUESTA ENTITAT  EL DRET DE RESTRINGIR LA PARTICIPACIÓ EN CAS QUE UN CONCURSANT UTILITZI MÉS D’UN PERFIL D’USUARI O EN QUALSEVOL ALTRA SITUACIÓ QUE SIGNIFIQUI LA LIMITACIÓ DE LES POSSIBILITATS DE PARTICIPAR O OBTENIR PREMI D’ALTRES CONCURSANTS, O QUALSEVOL ACCIÓ QUE ATEMPTI CONTRA LA DIGNITAT O BONA REPERCUSSIÓ D’AQUESTA ENTITAT O DELS ALTRES PARTICIPANTS.

QUALSEVOL IMPREVIST SERÀ RESOLT PER L’ORGANITZACIÓ DEL CONCURS. QUALSEVOL ACTIVITATS QUE NO S’AJUSTI A AQUESTES BASES SERÀ DESCARTAT AUTOMÀTICAMENT PEL JURAT.

AIXÍ MATEIX ÉS INFORMAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES QUE ES REALITZARÀ. D’ACORD AMB LA LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL., I ESSENT CONEIXEDOR EL PARTICIPANT QUE LES SEVES DADES SERAN INCORPORADES EN UN FITXER RESPONSABILITAT DE  MEDIAMAR DE DIFUSIÓ COMARCAL, SL I RÀDIO TELEVISIÓ DE LA CATALUNYA NOVA, SL, AMB LA FINALITAT DE PODER GESTIONAR LES DIVERSES ACTIVITATS QUE S’ORGANITZEN; I DISPOSANT EN QUALSEVOL CAS EL PARTICIPANT LA POSSIBILITAT D’EXERCITAR ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O OPOSICIÓ PREVISTOS EN AQUESTA NORMATIVA MITJANÇANT COMUNICACIÓ ESCRITA A PLAÇA DEL PATI N. 2,ENTRESÒL, 43800 VALLS.

AIXÍ MATEIX AMB LA SEVA PARTICIPACIÓ, VOSTÈ AUTORITZA A QUE ES PUBLIQUI EL SEU NOM SI RESULTA GUANYADOR.  EN CAS DE QUE NO HO AUTORITZI, CALDRÀ QUE S’ABSTINGUI DE PARTICIPAR.

LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS PRESSUPOSA L’ACCEPTACIÓ COMPLERTA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I DE LES CONDICIONS.